De Hiwwe-un-Driwwe-Song 1984

zurück zur Übersicht v. Clemens-Schneider

Melodie: Werner Reitz

1. Mir singe heit e neijes Lied
vun Kreiznach unn seim Unnerschied:
es gibt bei uns seit alder Zeit
aach brave unn aachbeese Leit:
Di Brave wohne hiwwe, di Beese wohne driwwe.

2. Im Schtadtraad werd laut dischbedirt,
di annre hädde sich blamirt,
unn was der een zum annre seed,
geheim dann in de Zeidung schdeht:
Di Brave wohne hiwwe,
di Beese wohne driwwe.

3. Un sucht e Bosch emool e Braut,
werd iwwerall erumgeschaut,
unn trotzdem weeß er nitt gewiß,
ob di aach graad di scheenschde is:
Di Scheene wohne hiwwe,
di annre wohne driwwe.

4. Un wenn dir ebbes quer mool kimmt
unn dir dei Schbaß am Leewe nimmt,
unn sinn di Leit zu dir so schlecht,
dann seesche halt mit guudem Recht:
Di Brave wohne hiwwe,
di Beese wohne driwwe.

5. Di Noh fliiß t midde dorch di Schtadt
unn trennt zwee Helfde separaat,
unn wo du woonsch, das is jo kloor:
du singsch mit uns ganz laut im Choor:
Di Brave wohne hiwwe,
di Beese wohne driwwe.